Interesujace lektury

2. ROZWÓJ MIAST

ROZWÓJ MIAST, to półka z tekstami traktującymi miasto w sposób ideowy, filozoficzny i kompleksowy. W pierwszy rzędzie można tu znaleźć Kartę Lipską ...

  • KARTA LIPSKA - jest dokumentem zawierającym ramy oraz główn zasady i strategie polityki rozwoju miast europejskich. Została przyjęta na Nieformalnym Spotkaniu Ministrów Państw Członkowskich Unii Europejskiej ds. Rozwoju Miast i Spójności Terytorialnej (w tym Polski), które odbyło się 24-25 maja 2007 roku w Lipsku. Karta zawiera zalecenia, które powinny przyczynić się do rozwoju miast europejskich. Otwórz/pobierz kartę
 
  • Władysław Czarnecki, PLANOWANIE MIAST I OSIEDLI, PWN (wydanie drugie), 1965 - sześciotomowy podręcznik urbanistyki napisany przez wybitnego fachowca i poznaniaka. Nie jest efektem  li tylko dyskursywnego myślenia, lecz jest oparty o praktykę i dlatego w istocie rzeczy wciąż aktualny i wartościowy.
 
 
  • POWRÓT DO MIASTA - MANIFEST (NIE) POLITYCZNY - przygotowany w 2009 r. przez zespół ekspertów, członków Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji w składzie: arch. Ewa Kipta, arch. Grażyna Kulpa-Jarocka,  arch. Dagmara Mliczyńska?Hajda,  dr Alina Muzioł?Węcławowicz, arch. Bogusław Hajda, arch. Lech Podbrez, w opracowaniu i redakcji Dagmary Mliczyńskiej?Hajda.  
    Otwórz/pobierz manifest