Teksty i prezentacje własne

 • REWITALIZACJA W POLSCE I UE - materiał ilustracyjny do wykładu dla Studentów Podyplomowych Studiów  Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Politechniki Poznańskiej - styczeń - luty 2013.    Otwórz/pobierz prezentację
 • ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA W PROCESACH ROZWOJOWYCH materiał ilustracyjny do zajęć dla Studentów Podyplomowego Studium Kształtowania Przestrzeni Publicznej  w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, Oddział w Poznaniu - 2012.    Otwórz/pobierz prezentację
 
 • ROZDZIAŁ 7. REWITALIZACJA OBSZARÓW KRYZYSOWYCH W POZNANIU, współnapisany z Natalią Szwarc-Gosiewską, zamieszczony w tomie 12. Przykłady rewitalizacji miast, tj. w pracy zbiorowej pod redakcją Aliny Muzioł-Węcławowicz, w serii Rewitalizacja Miast Polskich, wydanej przez Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2010.   Otwórz/pobierz rozdział
 
 • MIEJSKI PROGRAM REWITALIZACJI DLA POZNANIA, artykuł zamieszczony w Przeglądzie Urbanistycznym, tom I/II, Rocznik II – 2010, Seria Wydawnicza Towarzystwa Urbanistów Polskich.
  Otwórz/pobierz artykuł
     Spis treści wydania
  Artykuł jest dalszym ciągiem informacji o poznańskim programie rewitalizacji, jaka ukazała się w czasopiśmie Urbanista, Nr 1 (61), w styczniu 2008 r.
Spis treści
 • POWRÓT DO MIASTA - MANIFEST (NIE) POLITYCZNY, przygotowany w 2009 r. przez zespół koleżanek i kolegów ze Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji w składzie: Ewa Kipta, Grażyna Kulpa-Jarocka,  Dagmara Mliczyńska–Hajda,  Alina Muzioł–Węcławowicz, Bogusław Hajda,  Lech Podbrez, w opracowaniu i redakcji Dagmary Mliczyńskiej–Hajda.  
  Otwórz/pobierz manifest
 
 • MIEJSKI PROGRAM REWITALIZACJI,  SPOŁECZNA KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA ŚRÓDKI W POZNANIU ... , artykuł przygotowany wraz z Lechem Łangowskim i opublikowany w czasopiśmie Urbanista, Nr 1 (61), styczeń 2008.
  Otwórz/pobierz artykuł   spis treści wydania
  W tym samym numerze można przeczytać artykuł prof. Krzysztofa Skalskiego, Miejsce projektów społecznych w Programach Rewitalizacji 2007 - 2013.
 • WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA ZAPRZĘŻONY DO "CHARRETTE", artykuł zamieszczony w materiałach konferencyjnych pt. Kształcenie urbanistów  w Polsce - Rola urbanisty w programowaniu procesów rewitalizacji, pod redakcją Ewy Cichy-Pazder, wydanych przez Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej, Urząd Miasta Poznania Firmę Echo Investment oraz Fundację twórców Architektury w 2008 r.  
  Otwórz/pobierz artykuł   spis treści wydania
 • CHARAKTERYSTYCZNE ELEMENTY PROCESU REWITALIZACJI W POZNANIU, artykuł napisany wspólnie z Lechem Łangowskim, zamieszczony w tomie 10 biblioteki Urbanisty: Rewitalizacja miast w Polsce,- Pierwsze doświadczenia, pod redakcją Piotra Lorensa, Warszawa 2007. Otwórz/pobierz artykuł   spis treści wydania