Bieżące

NIE ŻYJE PAN MICHAŁ PARYSEK

Nie żyje Pan Michał Parysek, członek Zarządu Miasta Poznania w latach 1998 - 2002. W okresie ostatnich 25 lat, był moim zdaniem, osobą najbardziej kompetentną spośród wiceprezydentów odpowiedzialnych za politykę przestrzenną Miasta. W tamtym czasie, pod jego kierunkiem działał tzw. zespół urbanistyczny, ...

... w którego skład wchodzili głównie przedstawiciele Wydziału Urbanistyki i Architektury, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej i Geopozu, a który koordynował kierunki rozwoju miasta. Pomysł funkcjonowania tego zespołu był kapitalny, bo przełamywał dotychczasowy sposób zarządzania rozwojem miasta, z architektem miasta w roli głównej. W roli szacownej za czasów prof. Władysława Czarneckiego, ale na przełomie XX i XXI w, w skomplikowanej sytuacji gospodarki miejskiej - roli nieco anachronicznej. Nie wiem, czy Pan Michał Parysek był autorem pomysłu zespołu urbanistycznego, ale samo wprowadzenie przez niego tego sposobu organizacji trzeba odnotować z szacunkiem i tylko szkoda, że nie był on dalej kontynuowany. Będę pamiętał Pana Michała Paryska jako dobrego, konkretnego i życzliwego szefa. Lech Podbrez.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie ...