Interesujace lektury

1. SYSTEM GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Półka SYSTEM GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ zawiera teksty lub odnośniki do pozycji takich autorów jak: Andrzej Jędraszko, Hubert Izdebski, Aleksander Nielicki i Igor Zachariasz. Moim zdaniem, są to najbardziej autentyczne pozycje literatury fachowej, jakie w ostatnich latach ukazały się na ten temat. 

  • Andrzej Jędraszko, ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE W POLSCE - DROGI I BEZDROŻA REGULACJI USTAWOWYCH, Nakład Unii Metropolii Polskich, Warszawa 2005. Najbardziej obiektywna pozycja na temat polskiego prawa o gospodarce przestrzennej i jednocześnie "głos wołającego na puszczy".
    Otwórz/pobierz plik
    Oprócz ww. pozycji ukazało się również wydanie poprawione z serii biblioteki Urbanisty: Tom 13, Andrzej Jędraszko, GOSPODARKA PRZESTRZENNA W POLSCE WOBEC STANDARDÓW EUROPEJSKICH, Urbanista, Warszawa 2008.
  • Andrzej Jędraszko, ZIGNOROWANY WZORZEC EUROPEJSKI, Urbanista 2008. Artykuł nawiązujący do niżej zamieszczonego raportu. Otwórz/pobierz plik.
 
  • Hubert Izdebski, Aleksander Nielicki, Igor Zachariasz, ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, POLSKIE PRAWO NA TLE STANDARDÓW DEMOKRATYCZNEGO PAŃSTWA PRAWNEGO, Warszawa 2007. Raport sporządzony na temat systemu polskiego prawa o zagospodarowaniu przestrzennym na podstawie analizy systemów Anglii i Niemiec. Otwórz/pobierz streszczenie.
Na stronie www.sprawnepanstwo.pl można dodatkowo pobrać ebook, prezentację, komentarz Jerzego Regulskiego i kilka interesujących artykułów.