Interesujace lektury

3. REWITALIZACJA

Czym powinna być REWITALIZACJA? Przeczytaj.

  • Analiza działań prowadzących do ustawowej regulacji wsparcia programów rewitalizacji miast, opracowana dla potrzeb Miejskiego Programu Rewitalizacji dla Poznania przez Dagmarę Mliczyńską-Hajda - interesujący i zwarty materiał, który można pobrać na stronie: http://www.poznan.pl/mim/s8a/o-rewitalizacji,p,1025,1031.html
  • REWITALIZACJA MIAST W NIEMCZECH, praca zbiorowa pod redakcją Marka Bryxa i Aleksandry Jadach-Sepioł, tom 3 z serii Rewitalizacja Miast Polskich, Kraków 2009 - interesująca pozycja, puczająca, a dodatkowo dobrze się ją czyta.
  • Carl A. Heller, REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH, PRAKTYCZNY PRZEWODNIK: JAK OPRACOWAĆ LOKALNY PLAN ROZWOJU - bardzo dobry podręcznik eksperta Niemiecko-Francuskiego Projektu Twinningowego w MGiP.   Podręcznik można pobrać ze strony www.erdf.edu.pl lub tutaj
 
  • PODRĘCZNIK REWITALIZACJI - ZASADY, PROCEDURY I METODY DZIAŁANIA WSPÓŁCZESNYCH PROCESÓW REWITALIZACJI, Warszawa, 2003. Książka opracowana przez GTZ Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit przy współpracy Institut für Wohnen und Umwelt Darmstadt oraz wydana w ramach współpracy Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen Republiki Federalnej Niemiec.
    Otwórz/pobierz podręcznik
 
 
  • JAK PRZETWORZYĆ MIEJSCE, PODRĘCZNIK KREOWANIA UDANYCH PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  - świetny podręcznik tworzenia miejsc przyjaznych ludziom, autorstwa nowojorskiej organizacji Project for Public Spaces,  przetłumaczony na język polski przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska.
    Otwórz/pobierz podręcznik